Logga in

Logga in
torsdag 21 juni 2018
14 mars 2018 Blåsenhusbiblioteket

100 år av försoning? Inbördeskriget i Finland 1918 och det kollektiva minnet

Det sägs att det tar ett sekel att läka såren efter ett inbördeskrig. Vad kräver en fullbordad försoningsprocess, är Finland där? Föreläsningen tar avstamp i inbördeskrigsforskningens milstolpar, de finska och finlandssvenska skolböckernas framställningar under det senaste halvseklet. Föreläsningen vill även lyfta fram skönlitteraturens roll som del i skapandet av ett kollektivt minne och skönlitteraturens roll i den sekellånga försoningsprocessen.

// Consent