Logga in

Logga in
fredag 18 augusti 2017
Bron Thurfjell. mindre.jpg
Bild: Bo Gyllander
20 juni 2017 Uppsala konstmuseum

Introvisning: Samling i förvandling. Tema: Gränser

Samling i förvandling är ett återkommande utställningskoncept för att peka på det
nya och föränderliga i arbetet med museets samlingar. Temat ?Gränser? avser
både det som förenar och det som skiljer oss åt, liksom reella och fiktiva gränser.
Verken tar på flera sätt ?plats i rummet?, de är stora i formatet. Verket Kanon av
Peter Johansson speglar en upplöst sverigeidyll med genomborrade röda stugor
i korsstygnsbroderi. Verk av bl.a. konstnärerna Johan Thurfjell, Eva Löfdahl, PeterJohansson, Gunnar Staland, Elisabeth Bucht och Ann Edholm, är både komplexa
och mångbottnade.
Bild: Bron av Johan Thurfjell, foto: Bo Gyllander Pågår: 27 maj - 6 augusti 2017