Logga in

Logga in
lördag 18 augusti 2018
affarskvinns.jpg
Confident team

Antalet styrelsekvinnor ökar i Uppsala

Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i Uppsala län har ökat med 34 % under de senaste fem åren

Detta motsvarar var femte styrelseplats.

Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu bättre ut. Bland de nytillkomna styrelseposterna under samma period ökade andelen kvinnor med hela 43 procent. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Camilla Ahlsson, Affärschef VD Almi Uppsala.


Hos de drygt 100.000 företag i hela landet med minst 5 miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda var 19 % eller närmare 30.000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157.000 platser. Det är en ökning med 25 % jämför med undersökningen år 2013. I Uppsala län var ökningen högre eller 34 %. Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har därför bara ökat från 17 % till 21 %.


Årets undersökning visar att 43 % av de styrelseplatser som tillkommit i länet mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor. Kartläggningen visar också att högst andel kvinnor på styrelseposter i länet finns inom branschen kultur, nöje och fritid, 76 % och lägst inom industri och tillverkning, 32 %. Av företagen har 14 % en kvinna som VD, vilket är oförändrat jämfört med året innan.

 

 

Tipsa en vän

Tyckte du att den här sidan var intressant? Här kan du tipsa en vän om den.

// Consent