Logga in

Logga in
lördag 23 juni 2018
svartbäcksgatan.jpg

Svartbäcksgatan bli mer folklig

Folklivet står i centrum när Svartbäcksgatan byggs om med start i höst.

Kommunen investerar för att utveckla Svartbäcksgatan och målet är att göra gatan mer tillgänglig för människor. Trottoarerna ska breddas och körbanan minskas, i så kallade flexzoner ska finnas plats för cykelparkeringar och uteserveringar.

– Nu bygger vi om Svartbäcksgatan för att ge mer plats för gående och ställa folklivet i centrum, medan bilarna får stå tillbaka. Den kulturhistoriskt intressanta miljön med närhet till Linnéträdgården och fantastiska gårdsmiljöer har stora förutsättningar att utvecklas till ett av Uppsalas mest attraktiva lägen för uteserveringar, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Trottoaren ska utformas med en fri gångzon och en möbleringszon, flex­zonen. Det ska vara lätt för synskadade, rullstolar, rullatorer och barnvagnar att ta sig fram och i mitten av gångzonen skapas ett ledstråk för synskadade med 75 cm fri slät yta på båda sidor. Cykelställen ska vara flexibla och flyttbara så att det går lätt att ordna plats för olika evenemang eller utomhusserveringar på nya ställen.

Flera bänkar placeras ut så att man ska kunna sitta ner utan att behöva besöka ett café. Gatan ska även i fortsättningen vara enkelriktad för motorfordonstrafik, men cykeltrafik i båda riktningarna kommer tillåtas.

– För att minska biltrafiken ska vi undersöka möjligheterna för att tid­sbegränsa varuleveranserna till området, säger Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur.

Tipsa en vän

Tyckte du att den här sidan var intressant? Här kan du tipsa en vän om den.

// Consent