Logga in

Logga in
tisdag 17 juli 2018
17 april 2018 Karin Boye-biblioteket vid campus Engelska parken

Sekularism, populism, xenofobi. En kritik av religionsdebatten

Mattias Martinson talar om sin senaste bok, Sekularism, populism, xenofobi, där han analyserar en del av mediedebatten kring religion, särskilt i Sverige, särskilt efter 2010. Debatten sätts i relation till den högljudda internationella religionskritik som dominerade några år tidigare — det man har kallat ”nyateism” — vilken hade en av sina förklaringar i en nyväckt västerländsk rädsla för islam, inte minst efter 9/11. I boken analyseras oväntade ideologiska allianser mellan religiösa företrädare och sekularistiska religionskritiker; allianser som inneburit att nya och ännu tydligare ideologiska gränser dras upp mot påstått bakåtsträvande religioner — islam som främmande och skrämmande religion hamnar åter i blickfånget. På vägen diskuteras även paralleller till högerextrem religionsretorik, liksom populismens problem som genomsyrar debatten och undergräver ett seriöst mediesamtal kring frågor om religion, sanning, kunskap och historia.

// Consent