Logga in

Logga in
onsdag 13 december 2017
7 december 2017 Biotopia

Svenska mossor ur ett internationellt mångfaldsperspektiv

Mossforskaren Tomas Hallingbäck förläser om svenska mossor ur ett internationellt mångfaldsperspektiv om s.k. ansvarsarter. Hoten kommer främst från skogs- och jordbruket.